Fasády

Naše firma Vám nabízí zateplení Vašeho domu v systému:

 • LAKMA TERM ST (izolační vrstvu tvoří polystyrenové desky) nebo
 • LAKMA TERM WM (izolační vrstvu tvoří desky z minerální vlny).

Systém zateplování, který nabízí naše firma, je obměnou Warm wall-layer light metody. Tento systém zateplení LAKMA TERM je vhodný pro použití jak pro staré domy, tak i pro novostavby. Spočívá na připevnění z vnější strany vrstvového fasádního a izolačního systému, ve kterém vrstvu tepelné izolace tvoří polystyrenové desky nebo desky z minerální vlny a elevační vrstvu tenká omítková hmota, nakládaná na dříve přichystanou vrstvu, vyztuženou skleněnou tkaninou.

Ultralehká akrylátová omítka porolit

 • Mimořádně produktivní
 • Odolná vůči atmosférickým vlivům
 • Omyvatelná
 • Umožňuje propustnost páry
 • Termoizolační

Omítka POROLIT se používá k provedení dekoračních, tenkovrstvých omítkových hmot uvnitř i zvenku místnosti. Tvoří ochrannou a mimořádně kvalitní dekorační úpravu fasády během zateplování stěn budov zateplovacím systémem LAKMA TERM, jak rovněž na maltových cementových podkladech, vápenno-cementových a betonových podkladech, anebo podkladech provedených z lepidla pro zateplování SYNTEKOL SW. Během vykonávání zateplování, kde vnější vrstvu tvoří POROLIT, doporučujeme používání materiálů, které jsou součástí zateplovacích systémů LAKMA TERM.

Omítka se skvěle uplatňuje metodou nanášení nástřikem.

Nástřikový systém LAKMA TERM byl zhotovený jako alternativa vůči tradičnímu nanášení omítek pomocí omítačky a dřevěných hladítek. Hlavní idea a zároveň inovace celého systému je zkrácení pracovního času, zvětšení produktivity omítky a získání konečného výsledku, kterém je vysoce kvalitní dekorační omítková hmota o struktuře „beránka“.

Porovnání součinitelů vedení tepla na jednotlivých materiálech:

 čj.  Stavební materiál Hodnota součinitele vedení tepla λ
 1  Akrylátová omítka POROLIT  0,174 W/m2 K
 2  Standardní akrylátová omítka  0,533 W/m2 K
 3  Strojní vápenno-cementová omítka  0,670 W/m2 K
 4  Silikonová omítka  0,700 W/m2 K
 5  Vápenno-cementová omítka  0,820 W/m2 K

Pro dolní část fasády Vám nabízíme mozaikovou omítku Akriltynk M

 • Mimořádně vysoká odolnost vůči mechanickým poškozením
 • Odolný vůči atmosférickým vlivům
 • Snadný v údržbě čistoty
 • Velmi dobré aplikační vlastnosti
 • Vysoké dekorační přednosti

AKRYLTYNK M je moderní mozaiková omítka, vyráběná na bázi akrylátové pryskyřice a vysoké kvality barevných křemenových drtí. Omítka je velmi odolná vůči působení atmosférických vlivů, mechanickému poškození a tepelnému namáhání. AKRYLTYNK M je určený k vykonávání tenkovrstvých dekoračních omítkových hmot uvnitř i zvenku budov, především k zakrývání částí zatížených spotřebou, napři. Sokly, chodby, schodiště.

Názorná paleta barev mozaikových omítek

Zadat zdarma poptávku