Časté otázky a odpovědi

Jak důležité je pro bezproblémové používání oken kování a těsnění? Jsou plastová okna lepší než okna dřevěná? Co je příčinou rosení oken uvnitř místnosti? Do jaké míry argon mezi skly ušetří náklady na vytápění? Co je příčinou rosení oken z venku?

Časté otázky a odpovědi

Jak důležité je pro bezproblémové používání oken kování a těsnění?

Ne všichni vědí, že dlouhé trvání správného používání oken záleží na správném výběru kování a těsnění. Minimálně jednou za rok náleží mazat a také v případě potřeby okna regulovat. Kontrolu začináme u ověření, zda nějaký kovový prvek konstrukce okna není povolený nebo opotřebovaný. Všechny pohyblivé části vyžadují natření nebo naolejování. Ke konzervaci používámé prostředky, které v žádném případě nemají vliv na nátěr antikorozního kování. Jestliže si všimnem, že okno se nedovírá ideálně nebo se snížilo, regulujeme úroveň dovírání rámu šrouby při závěsech. Konzervace vymáhá také těsnění. Spočívá v nanesení na povrch odpovídajícího prostředku zabezpečujícího před atmosferickými vlivy a zabraňujícímu zamrzání těsnění do profilů v zimním období. Nejlépe se k tomu hodí speciální preparáty na bázi silikoné pryskyřice.

Jsou plastová okna lepší než okna dřevěná?

Plastová okna jsou celkově odolné na vlhkost, houby, plísně, škůdce atd. Nevyžadují žádné konzervace, natírání. Zůstavají bílá na hodně, hodně let. Zatímco okna dřevěná mimo pracné a drahé konzervace mají své fandy, kteří jsou přesvědčeni, že dřevo je nejkrásnější a nejlepší materiál pro okna. V tomto ohledu zůstává na každém z nás, jaký druh oken vybereme.

Co je příčinou rosení oken uvnitř místnosti?

Pravděpodobně v místnosti je velká vlhkost vzduchu. Je zapotřebí zařídit příliv čerstvého vzduchu z venku, např. krátké, intenzivní větrání nebo použit mikroventilaci na delší dobu. Návštěva technického servisu vyžaduje, jestliže dochází ke kondenzaci vodní páry uvnitř dvojskla/trojskla. Může to být způsobené poškozením skla, což vyžaduje jeho výměnu.

Do jaké míry argon mezi skly ušetří náklady na vytápění?

Použití samotného argonu způsobuje snížení součinitele prostupu tepla jen asi 10% ve srovnání se standardním sklem. Kombinace skel U = 1,1 W/m2K a 1,0 W/m2K s moderními nízkoemisními povlaky a argonu způsobují snížení součinitele prostupu tepla asi o 70% ve srovnání se standardním sklem.

Co je příčinou rosení oken z venku?

Tento jev je často pozorován na jaře a na podzim. Váže se s vyšší vlhkostí a vyššími rozdíly teplot uvnitř a vně. Tento jev neznamená žádnou závadu skla ani okna.

Zadat zdarma poptávku